BiznesPro Plus

BiznesPro Plus dedykujemy firmom, których łączna wartość ubezpieczanego majątku nie przekracza 15 mln zł, a obrót prowadzonej działalności 30 mln zł. Zabezpieczamy majątek firmy i jej klientów, a także zdrowie pracowników oraz odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy oraz jego koszty stałe.
Majątek
Chronimy Twoją firmę od zdarzeń, które mogą spowodować ogromne zniszczenia, m.in. pożaru, powodzi, silnego wiatru, katastrofy budowlanej, zalania, wybuchu.

Kradzież z włamaniem
Ubezpieczenie pozwala uniknąć Twojej firmie ponoszenia dotkliwych strat w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Wandalizm
Wandalizm (w tym graffiti) - to ubezpieczenie od uciążliwych osób trzecich, umyślnie niszczących Twoje mienie.

Sprzęt elektroniczny
Zapewniamy ochronę w formule All Risks, czyli od wszystkich ryzyk (z wyłączeniem skatalogowanych wyjątków).

Koszty stałe
Zapłacimy koszty stałe działalności Twojej firmy, np. wynagrodzenia pracowników oraz inne straty poniesione w czasie przerwy lub zakłócenia działalności spowodowanego szkodą.

Ochrona prawna
To komfort pomocy i finansowania przez nas kosztów ponoszonych przy prowadzeniu postępowania sądowego lub ugodowego w zakresie ochrony prawnej interesów Twojej firmy.

Szkody elektryczne
Pokrywamy szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach elektrycznych spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

Uszkodzenia i awarie maszyn
Wypłacamy odszkodowania w przypadku wszelkich uszkodzeń lub awarii maszyn i urządzeń np. w wyniku niewłaściwej obsługi, wandalizmu.

Cargo
Ubezpieczamy mienie przewożone zarówno drogą lądową, kolejową, jak i śródlądową. Polisa chroni towar od utraty, ubytku czy zniszczenia na skutek zdarzeń losowych, rabunku itd.

Szyby
Finansujemy szkody powstałe w szklanych elementach takich jak: szyby okienne, płyty szklane, gabloty reklamowych, lady sprzedażowe, lustra, szyldy, a nawet kolektory słoneczne.

NNW
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

OC
Sam najlepiej wiesz, jakiej ochrony potrzebujesz. Możesz wybrać dodatkowe opcje ubezpieczenia spośród aż 25 dostępnych pozycji.


BiznesPro Plus w pigułce

  • Gwarantujemy szybkie i proste zawarcie umowy: na jednej polisie i w jednym czasie można zawrzeć pakiet różnych ubezpieczeń w atrakcyjnej ceni.
  • Chronimy nie tylko majątek Twojej firmy, ale i mienie Twoich klientów, a także pracowników.
  • Umożliwiamy korzystanie przez ubezpieczonych z nielimitowanych i bezgotówkowych usług prywatnej opieki medycznej w sieci placówek w całej Polsce – za atrakcyjnie cenowo składkę.
  • Zapewniamy opiekę zdrowotną pracownikom firmy i członkom i rodzin do 67 roku życia, bez względu na ich aktualny stan zdrowia i bez konieczności wypełniania przez nich ankiet medycznych.

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies