Gwarancje ubezpieczeniowe

Działalność części podmiotów w wybranych branżach wymaga przedstawienia gwarancji ubezpieczeniowych. Udzielamy pisemnego zobowiązania Gwaranta do wypłacenia stronie wskazanej w gwarancji (Beneficjentowi) określonej kwoty pieniężnej w przypadku, gdyby strona zlecająca udzielenie gwarancji (Zobowiązany) nie wypełniła świadczenia, do którego była zobowiązana wobec Beneficjenta.
Gwarancje zapłaty wadium
Stanowi zabezpieczenie inwestora w związku z przeprowadzanym przetargiem zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych/regulaminie/aukcji.

Gwarancje należytego wykonania kontraktu
Służy pokryciu roszczeń inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Gwarancje zwrotu zaliczki
Służy pokryciu roszczeń inwestora z tytułu braku zwrotu udzielonej wykonawcy zaliczki

Gwarancje usunięcia wad i usterek
Służy pokryciu roszczeń inwestora z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.


Atuty naszej oferty

  • Stałym klientom, z którymi podpisaliśmy roczną umowę generalną zapewniamy szybki czas realizacji wniosków i minimum formalności.
  • Składki ubezpieczeniowe z tytułu udzielanych gwarancji ustalamy indywidualnie dla każdego klienta na podstawie analizy wniosku o udzielenie gwarancji, nie obowiązują u nas „sztywne” taryfy.
  • Jesteśmy otwarci na treść gwarancji oczekiwaną przez beneficjentów.


Gwarancje ubezpieczeniowe w pigułce

  • Narzędzie wpływające na optymalizację wskaźników finansowych przedsiębiorstwa
  • Jeden z instrumentów służący jako zabezpieczenie  min. wykonania kontraktu
  • Zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy wobec kontrahenta
  • Zwalnia przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów
  • Nie obciąża linii kredytowej przedsiębiorcy
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies