Proces inwestycyjny

Realizacja prac budowlanych/montażowych to okres najwyższego ryzyka wystąpienia szkód na placu budowy i ryzyka wyrządzenia szkód osobom trzecim. Koszty popełnionych błędów w branży budowlanej mogą okazać się szczególnie wysokie. Zapewniamy ubezpieczenie procesu inwestycyjnego. Po rozpoczęciu robót budowlanych/montażowych, program ubezpieczeń może być uzupełniony o dalsze rodzaje ubezpieczeń, w zależności od występujących ryzyk.
Ryzyka budowlano-montażowe (CAR/EAR)
Ubezpieczenie prac objętych kontraktem, sprzętu, narzędzi i wyposażenia budowlanego, zaplecza placu budowy, maszyn budowlanych oraz kosztów uprzątnięcia.

Utracony zysk inwestora (ALOP)
Ubezpieczenie utraty zysku inwestora nazywane jest ubezpieczeniem ALOP (Advanced Loss of Profit).

Gwarancje
Służy pokryciu roszczeń inwestora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

OC
Odpowiedzialność Cywilna dla uczestników procesu budowlanego w związku z realizacją konkretnej inwestycji (budowa, remont, montaż).

NNW
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni zdrowie i życie uczestników procesu inwestycyjnego.


Program ubezpieczeń procesu inwestycyjnego

  • Celem programu jest udzielenie ochrony dla wszystkich ubezpieczalnych ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym.
  • Wspólne postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące  wszystkich  ubezpieczeń, mają zapewnić skuteczne zarządzanie umową ubezpieczenia i sprawną obsługę szkód i roszczeń.
  • Okres ubezpieczenia może obejmować wszystkie etapy realizacji inwestycji lub etap wybrany przez Inwestora.
  • Program ubezpieczeń dostosowany jest do wymogów rynku, gdzie gestia ubezpieczenia spoczywa na inwestorze lub wykonawcy, dając możliwość szybkiego i pełnego uzyskania ochrony zgodnie z wymogami kontraktu. 
  • Proponowane rozwiązania wychodzą na przeciw oczekiwaniom lub wymogom banków, oczekujących określonego zabezpieczenia interesów kredytobiorcy. 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 

Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies