Ubezpieczenia OC

W ramach ubezpieczenia przejmujemy odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, jak również czyste straty finansowe, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem oraz wprowadzonym do obrotu produktem. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za czyny niedozwolone (OC deliktowe) i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz zbieg tych odpowiedzialności.
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym:
Szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu krajowym.

OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Szkody zawodowego przewoźnika powstałe podczas zarobkowego przewozu drogowego towarów w ruchu międzynarodowym.

OC Spedytora
Szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji.

OC w procesie inwestycyjnym
OC dla uczestników procesu budowlanego w związku z realizacją konkretnej inwestycji budowlanej (budowa, remont, montaż).

OC działalności gospodarczej
Obejmujemy ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzeniem działalności przez Twoją firmę.


Atuty umowy OC w procesie inwestycyjnym

Ochrona w oparciu o zasadę All Risks (co nie jest wyłączone jest objęte ochroną) zapewnia:

  • Ekonomikę procesu ubezpieczeń pod względem czasu i ceny,
  • Pewność zakresu ochrony dla  interesów ubezpieczającego (inwestora lub generalnego wykonawcy),
  • Wszystkie ryzyka istotne objęte są zakresem podstawowym ubezpieczenia, a jedynie ochronę dla czystych strat finansowych pozostawiamy wyborowi ubezpieczającego. 

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies